O mně

Dlouholetá praxe

V advokacii působím od ukončení vysokoškolských studií v roce 1978, jako advokát nepřetržitě od roku 1981.

Člen České advokátní komory

Členem České advokátní komory jsem od jejího založení v červenci 1990, kdy jsem byl zapsán do seznamu advokátů pod evidenčním číslem 0105. Několik volebních období jsem členem Kontrolní rady České advokátní komory.

Mimoadvokátní aktivity

Dlouholetý člen Městské rady a Zastupitelstva Města Pelhřimov, externí pedagog Gymnázia Pelhřimov.

Zaměření

Generální praxe

Převody nemovitostí

Komplexní služby spočívající v projednání a vysvětlení požadovaného převodu, jednání s úvěrující bankou, sepis smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a jeho zajištění a uložení kupní ceny na úschovním účtu za podmínek sjednaných účastníky smlouvy.

Občanské právo

Právní poradenství a sepis smluv, listin a žalob v oblasti rodinného práva (úprava rodičovské odpovědnosti, stanovení výživného, rozvod manželství, majetkové vypořádaní po rozvodu manželství), v oblasti dědického práva i v oblasti majetkových vztahů a finančních závazků (spoluvlastnictví k nemovitostem, kupní smlouvy, věcná břemena), aj.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, včetně obhajoby mladistvých v průběhu vyšetřování, hlavního líčení i odvolacího řízení.

Právní pomoc obecním úřadům

Poskytování poradenství i sepisování listin a smluv místním samosprávám s osobní znalostí dané problematiky.

Zastupování účastníků v soudním řízení

Zastupování v řízení trestním, občanskoprávním včetně řízení odvolacích.

Advokátní úschovy

Kompletní zajištění bezpečné úschovy finančních prostředků a listin, zejména v souvislosti s převodem nemovitostí.

Kontakty

  • Tylova 242, 393 01 Pelhřimov
  • Pondělí až pátek od 8.30h do 12.00h a od 13.00h do 16.00h

Doporučuji Vaši návštěvu telefonicky dohodnout předem.
Domluva termínu mimo výše uvedený čas možná.

  • +420 565 324 951
  • +420 602 116 507
  • doubek@advokatpe.cz
  • kancelar@advokatpe.cz
  • Evidenční číslo ČAK 0105
  • IČO 113 20 001
  • ID datové schránky bkjhr9g

Zásady zpracování osobních údajů.